Основни дейности на Нотариална кантора Пламен Коев :

 • правни сделки с нотариални актове;
 • удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти;
 • удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
 • връчване на нотариални покани, протести;
 • констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;
 • констативен протокол за отваряне на банкова касета
 • приемане и връщане на предадени за съхранение саморъчни завещания документи и книжа;
 • нотариални завещания;
 • устни и писмени консултации; даване справки по нотариалните книги и извършване на други нотариални действия, предвидени в други закони;
 • изготвяне на :
  - предварителни договори за покупко-продажба и др.
  - нотариални актове за всякакви сделки
  - констативни нотариални актове и удостоверяване право на собственост по обстоятелствена проверка
  - договори за заем и други
  - договор за възлагане на строителство
  - договор за покупко-продажба на МПС
  - пълномощни, декларации
 • Приемане и изплащане на цената по договор за покупко-продажба с цел - гарантиране интересите на страните.

Особени нотариални действия и производства, които извършва нотариуса са:

 • Управител на имущество. Той има право да отдава под наем имущество и да събира наемната цена.
 • Изпълнител на завещание.