Нотариална кантора Пламен Коев извършва следните услуги :

Вид услуга Експресна Нормална
1. Изготвяне на :
предварителни договори за покупко-продажба и др. незабавно незабавно
нотариални актове за всякакви сделки незабавно 1 раб. ден
констативни нотариални актове и удостоверяване право на собственост по обстоятелствена проверка незабавно 1 раб. ден
договори за наем, заем и други незабавно незабавно
договори за възлагане и строителство незабавно 1 раб. ден
договор за покупко-продажба на МПС незабавно незабавно
пълномощни, декларации незабавно незабавно
2. Проверка на изготвени актове, описани в т. 1
3. Устни и писмени консултации по всяко време по всяко време
4. Извършване на справки и набавяне на следните документи:
скици до 1 раб. ден 3 раб. дни
данъчна оценка до 2 раб. дни 7 раб. дни
удостоверение за наследници незабавно незабавно
удостоверение за тежести - в писмена форма до 3 раб. дни 5 раб. дни
удостоверение за тежести - устна справка за актове след 1991 г. до 1 раб. ден 3 раб. дни
преписи на нотариални актове и документи от Служба Вписвания незабавно незабавно
вписване на актове и документи незабавно незабавно
внасяне на такси по ЗМДТ и по сметка на Р. Съд за вписване незабавно незабавно
изготвяне на застрахователна стойност на МПС незабавно незабавно
отписване от актовите книги на Актове за Държавна Собственост и Актове за Общинска Собственост до 3 раб. дни 5 раб. дни
5. Безплатни услуги за клиенти на кантората
копирни услуги незабавно незабавно
ламиниране на документи и подреждане в папка незабавно незабавно

  - Горните срокове са съобразени със сроковете и правилата за извършване на административните услуги на съответните държавни и общински администрации;


   - При неотложна нужда и крайна необходимост всички услуги посочени по-горе могат да бъдат извършени незабавно;


   - При неотложна нужда и крайна необходимост услугите посочени по-горе се извършват 24 часа в денонощието (по всяко време), с изключение на сделки с недвижими имоти, които задължително следва да се извършат от нотариуса в работно време.